دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر شهرزاد غلامي

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

  • تحصيلات : دکترا
  • تخصص : علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتر شهرزاد غلامي

رئیس گروه اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

  • تلفن : 028-33337006
  • پست الکترونیکی : gsia@qums.ac.ir

دوران

لطفا صبر کنید ...

آيسا ملکي نادنيلوئي

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی

  • تحصيلات : کارشناس

آيسا ملکي نادنيلوئي

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی

  • تلفن : 028-33337006
  • پست الکترونیکی : a.maleki@qums.ac.ir

•    گسترش همكاری‌های علمی و بین‌المللی با سازمان‌های علمی بین‌المللی
•    ترغیب دانشكده‌ها و مراكز وابسته به گسترش همكاری‌های علمی بین‌المللی
•    گسترش همكاری‌های دو جانبه آموزشی، پژوهشی و فناوری با كشورها و پیگیری اجرای توافقنامه‌های همكاری فیما‌بین دانشگاه با مراكز علمی و دانشگاهی خارج از كشور
•    سیاست‌گذاری به‌منظور جلب همکاری شخصیت‌های علمی ایرانی مقیم خارج
•    انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت‌های علمی خارجی با همكاری واحدهای ذیربط
•    پیگیری لازم به منظور به عضویت درآمدن و یا پرداخت حق عضویت دانشگاه در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای
•    مطالعه و بررسی اطلاعیه‌های واصله مربوط به برگزاری كنفرانس‌ها، سمینار‌ها و ..... خارج از كشور و اعلام آن به واحدهای ذیربط
•    همكاری در انجام اقدامات مربوط به برگزاری اجتماعات بین‌المللی در دانشگاه با همكاری واحدهای ذیربط
•    همكاری در ارزشیابی عملكرد دانشكده‌ها و واحدهای دانشگاه در مقیاس بین‌المللی
•    حضور در نمایشگاه‌های علمی، آموزشی بین‌المللی
•    برنامه‌‌ریزی و برگزاری مستمر شورای همكاری‌های علمی بین‌المللی و سیاستگذاری به منظور اجرایی نمودن مصوبات شورا
•    تهیه و تدوین كاتالوگ‌ها و بروشورهای بین‌المللی دانشگاه
•    انجام اقدامات مقتضی برای برگزاری دوره‌های مشترك آموزشی و پژوهشی با مراكز علمی دانشگاهی و پژوهشی خارج از كشور
•    تعاملات مستمر با دانشكده‌ها و مراكز وابسته در ارتباط با همكاری‌های علمی بین‌المللی از قبیل تدوین آئین نامه‌های مربوط به امور بین‌المللی، برنامه‌ریزی اجرایی دوره‌های آموزشی، آماده سازی و اعمال تغییرات سایت‌ها، تنظیم و چاپ فرم‌ها، جذب نیروهای بین‌المللی برای انواع فعالیت‌های علمی و راه‌اندازی رشته‌های نو
•    اقدام برای شناساندن ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دانشگاه به مراكز علمی سایر مجامع بین‌المللی
•    ارائه خدمات تشريفات به مقامات، شخصيت ها و بازديد كنندگان خارجي از دانشگاه وموسسات تابعه
•    هماهنگي و پيگيري لازم جهت تكميل فرآيند هاي رتبه بندي بين المللي دانشگاه در بخش هاي مختلف
•    فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت توسعه ارتباطات آموزشي، پژوهشي با مراكز علمي معتبر جهان
•    شناسائي و معرفي ظرفيت ها و مزيت هاي نسبي دانشگاه لازم جهت توسعه همكاري هاي بين المللي
•    مديريت ارائه خدمات ديپلماتيك لازم به دانشجويان خارجي (خدمات اقامت و ساير اقدامات مرتبط)
•    مديريت و بروز رساني سايت انگليسي، عربی و فرانسه دانشگاه
•    تهیه و چاپ کتابچه و بروشورهای معرفی امکانات و فعالیتهای دانشگاه به زبان انگلیسی
•    مدیریت و بروزرسانی سامانه Education Iran جهت ارائه یکپارچه پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور جذب دانشجوی خارجی
•    هماهنگی فعالیت های مراکز همکار با سازمان جهانی بهداشت
•    پيگيري و اجراي سياست هاي ابلاغي اداره كل بين الملل وزارت متبوع
•    پيگيري موضوعات همكاري هاي بين المللي دانشگاه هاي مرزي در زمينه بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش و ساير خدمات مرتبط با حوزه ماموريت هاي دانشگاه
•    مديريت و پيگيري پرداخت حق عضويت هاي بين المللي
•    مديريت و پيگيري خدمات اجرائي همايش ها وكارگاه هاي بين المللي
•    شناسائي و تهيه بانك اطلاعاتي دانش آموختگان خارج از كشور دانشگاه
•    شناسائي NGOهاي علمي خارجي و توسعه ارتباطات براساس مزيت هاي نسبي دانشگاه
•    برنامه ریزی به منظور توسعه کمی و کیفی همکاری های بین المللی دانشگاه
•    توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی بین المللی از طریق برقراری تفاهم نامه ها، پروژه های مشترک تحقیقاتی و تبادل استاد و دانشجو
•    برقراری ارتباط با موسسات و سازمان های معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان
•    دعوت از موسسات و سازمان های معتبر اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان برای ارزشیابی، اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه علوم پزشکی ایران
•    انجام اقدامات لازم به منظور رعایت الزامات و استانداردهای اعتباربخشی و رتبه بندی دانشگاه های جهان
 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0