كارگاه "اثربخشی پژوهش"
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ 
برگزاری سومین دوره آموزشی ویژه مدیران مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی
رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد: برگزاری سومین دوره آموزشی ویژه مدیران مراكز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی 
سومین دوره آموزشی ویژه مدیران مراکز مطالعات دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی با موضوع یادگیری الکترونیک از تاریخ ۴ دی ۱۴۰۱ به مدت دو هفته برگزار می شود.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ 
فراخوان گرنت های نیماد
فراخوان گرنت های نیماد 
19 آذر لغایت 19 دی 1401
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ 


       


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0