در راستای برنامه بین‌المللی‌سازی دانشگاه و نیز ضرورت گسترش و پیگیری روابط علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات، مراکز پژوهشی کشورهای مختلف و مجامع مرتبط بین‌المللی، کارگروه‌های نه‌گانه بین‌المللی دانشگاه تهران به شرح جدول زیر در معاونت تشکیل شده و جلسات آنها به طور مرتب برگزار می شود.

 

رديف

عنوان

دبیر

1

آسیای مرکزی و روسیه

جناب آقای دکتر مهدی سنائی

msanaei@ut.ac.ir

2

آلمان، اتریش، بلژیک و سوئیس

جناب آقای دکتر محمد علی شریفی

sharifi@ut.ac.ir

3

آمریکای لاتین، ایتالیا و کشورهای اسپانیایی زبان

 جناب آقای دکتر سیروس زمانی

c.zamani@ut.ac.ir

4

استرالیا، آمریکا، انگلستان و کانادا

جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور

mdelavar@ut.ac.ir

5

کشورهای عضو اکو

جناب آقای دکتر افشین آخوندزاده

aakhond@ut.ac.ir

6

تایوان، چین، ژاپن، کره، مالزی و فیلیپین

جناب آقای دکتر امین بذر افشان

a.bazrafshan@ut.ac.ir

7

عراق و کشورهای عرب زبان

جناب آقای دکتر کیومرث یزدان پناه

kyazdanpanah@ut.ac.ir

8

فرانسه و کشورهای فرانسه زبان

سرکار خانم دکتر زهرا امام جمعه

emamj@ut.ac.ir

9

اتحادیه اروپا

جناب آقای دکتر محمدباقر قهرمانی

mbgh@ut.ac.ir


معرفی
مراجع ملی همکاری های علمی بین المللی، در راستای سیاست مرکز همکاری‌های علمی بین المللی برای ساماندهی نوین روابط علمی بین‌المللی به منظور تمرکز بر سیاست‌گذاری، نظارت، حمایت و تمرکز زدایی از وظایف اجرایی و اجرای برنامه‌ها، پی‌گیری و هم‌افزایی توسط دانشگاه‌ها و مراکز تحقیاتی در یک ساختار تشکیلاتی منسجم و خوشه‌ای، طرح تشکیل مراجع ملی همکاری های علمی بین المللی از سال ۱۳۹۳ در دستور کار مرکز همکاری‌های علمی بین المللی قرار گرفت. طی چند جلسه مشورتی، نظرات تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اخذ و پس از مشورتی با برخی از معاونان و مدیران بین الملل، فهرست اولیه مراججه ملی و دستورالعمل موقت اجرایی آن در دی ماه ۱۳۹۵ به سمع و نظر مقام عالی وزارت رسید. پس از موافقت اولیه و حمایت جناب آقای دکتر فرهادی از این طرح، احکام ریاست ۱۵ مرجع ملی صادر گردید.

مأموریت اصلی مراجع
طراحی، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های توسعه همکاری‌های علمی با کشور هدف از طریق مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری به ویژه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری عضو و بسترسازی و اجرای دوره‌های مشترک آموزشی، جذب دانشجویان خارجی، انجام طرح‌های تحقیقاتی مشترک، فراهم آوردن فرصت مطالعاتی، تبادل استادان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان، برگزاری نشست‌ها، کارگاه‌ها و سمینارهای علمی و هرگونه برنامه‌ای است که به توسعه و تعمیق فعالیت‌های دوجانبه بین‌المللی منجر می‌شود.

اهداف طرح
جلب مشارکت و تمرکز زدایی از فعالیت‌های اجرایی علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. جهت‌دهی مسئولیت‌های مرکز به سمت سیاست‌گذاری، پایش، حمایت و ارزیابی فعالیت‌های علمی بین المللی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری. استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری در توسعه همکاری‌های علمی بین المللی. کمک به بین المللی سازی / شدن به عنوان یک اصل ضروری در تعاملات علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری. شناسایی مراحل عملیاتی، سیاست‌گذاری، اجرایی و تعیین اولویت‌های همکاری‌های علمی بین المللی و تعیین اولویت‌های همکاری بر اساس اهداف، نیازها و امکانات. سوق‌دهی همکاری‌های علمی بین المللی به سمت همکاری‌های محتوا محور.

از آنجا که در نظر است هریک از این مراجع ملی، درگاهی برای معرفی، بسترسازی و توسعه همکاری با کشور هدف باشند، لینک تارنمای مربوط به هر مرجع ملی برای استفاده سایر مراجع و مراکز علمی و آموزشی علاقه مند به همکاری در ادامه درج می‌شود.

 

کارگروه های همکاری علمی بین المللی

وبسایت

دانشگاه صنعتی اصفهان، سوئیس

https://iscoweb.iut.ac.ir/fa/content/%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3

دانشگاه فردوسی مشهد، هند

https://iriin.um.ac.ir/index.php?lang=en

دانشگاه سیستان و بلوچستان، پاکستان

https://www.usb.ac.ir/News/News/52031/Lan/en-us?Page=5

دانشگاه خوارزمی، اتریش

https://iajp.khu.ac.ir/

دانشگاه یزد، مجارستان

https://yazd.ac.ir/Page.aspx?mID=7280&Pag e=eForms/eFormView&frmId=24&ft=0

دانشگاه علم و صنعت ایران، آلمان

https://ir-de.iust.ac.ir/

دانشگاه کردستان، اقلیم کردستان عراق

http://ikr.uok.ac.ir/

دانشگاه شهید بهشتی، روسیه و قزاقستان

https://russia.sbu.ac.ir/

دانشگاه تبریز، ترکیه

https://int.tabrizu.ac.ir/

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، فرانسه

https://cisc.msrt.ir/file/download/page/1528697633-aut-france-trip-june-18.pdf

دانشگاه تربیت مدرس، ژاپن

http://www.modares.ac.ir/~japan

دانشگاه اصفهان، کره جنوبی

https://cisc.msrt.ir/fa

دانشگاه صنعتی شریف،چین

http://ia.sharif.ir/china/

اتاق همکاری های آکادمیک ایران و ایتالیا

https://ivc.iums.ac.ir/page/47111/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0