• ساعت : ۱۰:۵۲:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
برنامه همكاری های بین‌المللی برای توسعه پژوهش‌های كاربردی (ICARD)

این برنامه از سال 1394 آغاز شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی کشورمی‌توانند با همکاری استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم سایر کشورها که در دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور فعالیت دارند، طرح‌های مشترکی را تعریف و اجرا نمایند. طرح‌هایی در این برنامه در اولویت قراردارند که آورده طرف خارجی بخشی از هزینه های اجرای آنها را پوشش دهند، و یا به برقراری همکاری علمی مستمر بین چند آزمایشگاه یا مرکز پژوهشی ایرانی و خارجی منجر شوند.
اهداف این برنامه:
ارتقاء كیفیت فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی بخصوص پروژه‌های دكتری
تشکیل شبکه مجازی با استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور
ارتقاء جایگاه ایران در شاخص‌های توسعه علم و فناوری بین المللی
گسترش روابط بین‌ المللی علم و فناوری در قالب همکاری افراد حقیقی
دستیابی به اهداف علمی– فناوری خاص
کسب اطلاعات بیشتر: http://62.60.140.120/cissc1/fa/content/icard 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0